ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با رییس اداره ملل متحد برای زنان

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ج.ا.ا  پیترسن ماگولا معاون رییس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان را روز سه شنبه مورخ 19/4/1397 در دفتر کارش ملاقات نمود.

هدف از این دیدارگفتگوی دو جانب  در رابطه به پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت امور زنان میباشد .

معین پالیسی وزارت امور زنان ضمن قدردانی از همکاری های همیشگی اداره ملل متحد برای زنان گفت :"تفاهمنامه وزارت امور زنان با اداره ملل متحد برای زنان به مدت سه سال در نظر گرفته شده و طرح اخیر این تفاهمنامه نهایی شده و بعد از بازنگری مقام وزارت و معینیت پالیسی و مسلکی و کمیته تخنیکی وزارت ، همه ساله مطابق به این تفاهمنامه ، پلان های وزارت طرح و بین دو طرف به امضا میرسد ."

آقای پیتر سن گفت : " پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت امور زنان باید با دستاوردها و برنامه های آینده و چالشهای موجود دریک مجلس به همه دونر های همکار وزارت پرزینتیشن داده شود تا به چالشها و خلا های  موجود ، راه حل بهتر جستجو گردد."

در اخیر معین وزارت امور زنان تاکید نمود که بعد از این باید همه برنامه های دونرها تحت نظر این وزارت بوده و دونر های همکار باید پلانهای خود را در مطابقت به پلانهای وزارت امور زنان در نظر گیرند.