افتتاح جیم ( مرکز پرورش اندام)

وزارت امور زنان به همکاری مالی و تخنیکی سفارت چین مرکز پرورش اندام ( جیم) را برای زنان در محوطه این وزارت به روز دوشنبه مورخ 11سرطان 1397 هجری خورشیدی، افتتاح نمود.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان که در جریان افتتاح جیم برای خانم ها صحبت می نمود گفت؛ وزارت امور زنان در سال های پسین تلاش می نمود به دلیل شرایط امنیتی که برای زنان وجود دارد، یک مرکز پرورش اندام را برای این قشر در محوط این وزارت ایجاد نماید که خوشبختانه این امر به همکاری سفارت کشور چین تحقق یافت و امروز شاهد افتتاح این مرکز هستیم.

وزیر امور زنان، ورزش را برای سلامتی جسمی و روحی یک امر مهم خوانده از کارمندان زن خواست در اوقات که از سوی ادره تعین می گردد به این مرکز بیآیند و ورزش نمایند تا این که توجه به سلامتی خود کرده باشند.

همچنان در این برنامه معین مالی و اداری، معین پالیسی و مسلکی ، روسأ و مشاورین وزارت امور زنان اشتراک نموده بودند که رسمأ با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.