کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان

کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان به منظور بهبود وضعیت زنان در افغانستان از طرف لوی سارنوالی کشوردر هوتل کابل سرینا  روز شنبه مورخ 15/7/1397 به اشتراک جلالتماب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور،محترم  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ، محترم لوی څارنوال ،رئیس حقوق بشر ، نمایندگان مجلسین و جمعی از کارمندان نهاد های عدلی و قضای برگزار شد .

وزیر امور زنان ج.ا.ا ضمن سپاسگذاری از برگزارکنندگان این کنفرانس و توجه خاص لوی سارنوالی کشور نسبت به زنان  افغانستان گفت :" بدون شک خشونت علیه زنان نقض جدی حقوق بشری است که متاسفانه این پدیده در کشور ما به شکل گسترده و سیستماتیک وجود دارد . بناء محو خشونت ع لیه زنان و دختران ایجاب عملکرد استراتیژیک و هدفمند را مینماید که در آن دولت ،نهادهای مدنی و جامعه جهانی با درک حس مسوولیت پذیری مشترک بصورت استراتیژیک عمل کنند ."

قابل تذکر است ؛ این کنفرانس برای مدت سه روز  ادامه دارد و روی مشکلات خانوادگی و مبازره با خشونت علیه زنان بحث و گفتگو صورت میگیرد .