پیام وزارت امور زنان به مناسبت 24 جوزا، روز پرمیمنت مادر

مادران عزیز و مهربان؛

صمیمانه ترین سلامها و مراتب تبریکات رهبری وزارت امور زنان را به مناسبت فرارسیدن روز خجستۀ مادر بپذیرید. این وزارت به پیشگاه مادران دردمند میهن عزیز ما که آلام و مصایب زیادی را در کنار خانواده، جامعه و دولت خویش قهرمانانه تحمل نموده ومی نمایند، سر تعظیم فرود می آورد.

هموطنان عزیز؛

دولت ج.ا.ا مطابق مادۀ 54 قانون اساسی ج.ا.ا در صدد تامین سلامت جسمی و روحی مادران می باشد. "خانواده  رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال جهت از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم را اتخاذ می کند." وزارت امور زنان، ترویج فرهنگ گرامیداشت از مقام والای مادر، ارایه بهتر خدمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ادارات مسوول برای مادران مصاب به کم خونی و سوء تغذی، کاهش مرگ و میر مادران در دوران بارداری و ولادت ها، دسترسی مساویانۀ زنان به امکانات و فرصتهای کاری و تحصیل یکسان، تخفیف مدت مجازات حبس و حجز مادران باردار، شیرده و سالخورده را همواره تاکید می نماید.

                                                    با تقدیم احترامات فایقه

                                                 الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان