پیام وزارت امور زنان به مناسبت 24 جوزا، روز مادر

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهران و مادران عزیز،

صمیمانه ترین سلامها و پیامهای وزارت امور زنان را توأم با مراتب تبریکات به مناسبت فرا رسیدن روز تاریخی مادر بپذیرید.

ما، به پیشگاه مادران صبور این سرزمین دردمند که آلام و مصایب زیادی را در کنار خانواده ها، جامعه و دولت خویش قهرمانانه تحمل نموده و می نمایند، به دیده قدر و احترام می نگریم.

با تأسف فراوان که حوادث المناک انتحاری و انفجاری که اخیراً در ولایات خوست، ننگرهار، کابل و هرات یک پی دیگر در ماه مبارک رمضان، اتفاق افتاد و منجر به شهادت و جراحت صدها هموطن عزیز ما، اعم از زنان و مردان و کودکان گردید و موجب ضایعات و خسارات جانی و مالی مومنان شد، جبران ناپذیر است.

حوادث مذکور، جریان عادی زندگی مردم ولایات متذکره، بخصوص شهروندان کابل را برهم زده، برنامۀ تجلیل عنعنوی و تاریخی روز مادر را نیز که همه ساله بتاریخ 24 جوزا در سراسر کشور برگزار میشد، به روز ماتم و عزا داری مبدل نمود.

مردم و دولت ما در این برهۀ حساس تاریخی، اشداً به صلح، نیاز حیاتی دارند؛ زیرا بدون صلح، نتوان برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تحقق بخشید و زمینه های رفاه و شگوفایی را فراهم ساخت. نقش مادران در در این راستا، خیلی مهم، کلیدی و سازنده است.  

بیائید که همدست و همصدا، فرهنگ تفاهم، همگرایی و انعطاف پذیری را در کار و زندگی مشترک خویش از خانواده تا جامعه و دولت به جای تعصب، تبعیض و خشونت، ترویج نمائیم و تعمیم بخشیم.

یکبار دیگر، این روز را برای همه مادران صلحدوس، تبریک گفته، به آرزوی ایفای نقش عملی شان در راستای اعاده صلح سراسری.

با احترام

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان