اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به تقبیح خودکشی مرموز دو خانم در ولایت جوزجان

زنان در طول تاریخ همواره قربیانیان اصلی رسوم ناپسند و تنش های قومی بوده اند، در افغانستان نیز بانوان بیشترین متضررین نزاع ها و خشونت ها شده اند. بناءً وزارت امور زنان غرض دسترسی زنان به عدالت از حقوق مدنی و شرعی تمام بانوان افغان و بخصوص متضرران خشونت ها، حمایت می کند.

با تاثر زیاد اطلاع حاصل نمودیم که  دو خانم جوان در ولایت جوزجان دست به خودکشی زده اند، که علت خودکشی یکی از این بانوان مشکلات اقتصادی و قرضدار بودن شوهر اش عنوان شده است.

هئیت رهبری  وزارت امور زنان د.ج.ا.ا ضمن تقبیح این عمل، رسم و رواج های ناپسند در جامعه که صدمه اصلی را زنان متحمل میشود، خلاف ارشادات دینی و ارزش های انسانی دانسته، از خانواده های محترم تقاضا مینماید که برای سرنوشت بهتر دختران خویش از مصارف کمرشکن عروسی، عرف و عنعنات ناپسند دیگر و سایر محافل با هزینه های بلند ، خود داری نمایند و از مسوولان امنیتی کشور میخواهد غرض کشف عوامل اصلی خودکشی مرموز این زنان، تحقیق بیشتر نمایند.

وزارت امور زنان، به منظور تاًمین عدالت اجتماعی در کشور همواره  تلاش نموده، جهت مصوونیت زنان و بهبود وضعیت آنان، همکاری خانواده های محترم را خواهان است.

هیئت رهبری وزارت امور زنان