فراخوان مشارکت کمپاین خشونت زدایی

بسمه تعالی و به نستعین

خواهران و برادران ارجمند و گرامی

وزارت امور زنان، کمپاین سراسری مبارزه با خشونت علیه زنان را به مناسبت ۲۵ نوامبرـ روز جهانی محو خشونت، اعلان می نماید. این کمپاین تا ۱۰ دسمبر که روز جهانی حقوق بشر می باشد ادامه دارد و ۱۶ روز را در بر می گیرد.

 وزارت امور زنان، همه ادارات، سازمان ها و اشخاص را به اشتراک فعال در این کمپاین ملی، فرا می خواند. آرزومندم تمام ارگان ها و ادارات دولتی، سازمان ها و نهاد های جامعه مدنی با اقدامات، ابتکارات و امکانات دست داشته خویش به این فراخوان لبیک گویند و نقش فعالانه خویش را در کمپاین صلح و عدالت، ایفا نمایند.

مردم ما، سازمان ها، ادارات ونهادها با اقدامات متعدد خویش، خواهان اجماع ملی صلح اند تا جنگ های نیابتی در افغانستان پایان داده شود. چنانچه هزاران زن با درد و با درک ما به حمایت بانوی اول کشور، وزارت امور زنان، شورای عالی  صلح و شبکه زنان افغان، در ۲۳ ولایت، با تدویر جلسات وسیع و تبارز پیام ها، نظریات و طرح های پیشنهادی از اجماع بزرگ صلح ملی، حمایت نموده اند.

هموطنان عزیز،

بیایید که همه ما، با مشارکت خویش در این کمپاین به جنگ و تروریزم، تبعیض و خشونت نه و باز هم نه، بگویم و برای صلح یکی شویم.

 

با احترام

الحاج دلبر نظری

وزیر امور زنان