ملاقات وزیر امور زنان با ماری اسکار سفیر ناروی در افغانستان

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور با خانم ماری اسکار، سفیر ناروی در افغانستان، با حضور داشت خانم انا ماری، مشاور بخش انکشافی سفارت ناروی، نبیله مصلح، معین مالی و اداری و سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، به تاریخ 18 اسد سال 1396 در دفتر کارش ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار خانم اسکار، ضمن سپاسگزاری از محترمه الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان بخاطر پذیرش آنها در دفتر کاریشان، در باره دستآوردها و چالش های زنان افغانستان در سالهای اخیر صحبت نموده و در زمینه، هر دو جانب تبادل نظر نمودند.

در نخست، خانم دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور با ابراز خرسندی از حضور ایشان طی سخنانی افزود؛ کشور ناروی در واقع دوست خوبی برای افغانستان بوده و در طی سالهای پسین همین دوستی خود را با کمک های بلاعوض خود برای افغانستان بخصوص (زنان افغان) ثابت ساخته و من با نمایندگی از زنان افغانستان و هیئت رهبری این وزارت جهت حمایت مالی سمپوزیم توانمند سازی زنان که در ولایت های بلخ، سرپل، فاریاب، سمنگان و جوزجان، تدویر گریده بود تشکری نموده خواهان ادامه کمک ها در بخش توانمند سازی زنان افغانستان شدند.

سپس خانم اسکار، افزود؛ کشور ناروی کشوری است که مثل یک بازوی قوی در پهلوی افغانها ایستاده است و وعده سپردند که در بخش تواتمند سازی زنان آماده هر گونه کمک هستند.

در اخیر وزیر امور زنان با تشکری از کارکرد های سفیر ناروی در افغانستان، گنبد گوهر شاد بیگم را به گونه یک هدیه برای خانم ماری اسکار، اهدا نمودند.