پیام ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان

نخست از همه سلام ها و تمنیات نیک ام را به همه زنان قهرمان و با شهامت کشور مان که در بدترین شرایط زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، با قامت استوار، کانون خانواده شانرا نگهداشتند و به عنوان فرشتگان راه صلح و نجات، دین شانرا به عنوان دستگیران راه علم و دانش و پرستاران غم خوار در کنار مردان جامعه شان به افتخار و سربلندی انجام داده اند، تقدیم مینایم.

گرامی‌داشت از روز محو خشونت علیه زنان، به معنی ارج گذاری به حقوق انسانی، مدنی و جایگاه والای زنان در جامعه بشری است.

در تمام جوامع بشری نقش و تاثیرگذاری زنان در حکومتداری، توسعه، امنیت و نهادینه‌شدن ارزش‌های دموکراتیک قابل توجه بوده، که متأسفانه علی‌رغم همۀ پیشرفت‌ها، هنوزهم ما شاهد محرومیت، تبعیض، خشونت و شکنجه علیه زنان در سراسر کشور میباشیم.

کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان فرصتیست تا ریشه‌ های فرهنگی و اجتماعی خشونت‌ را شناسایی و برای رفع آن دست به کار شویم، ادارات دولتی وظیفه دارند که با همکاری نهاد های مدافع حقوق زن اشکال، عوامل و پیامدهای خشونت علیه زنان را ریشه‌یابی نمایند.

مبارزه با پدیده شوم خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان و تامین عدالت و حقوق‌ زنان نیازمند مبارزه فراگیر و سراسری است.

به همین منظور شعار اینسال سازمان ملل متحد "کشور و جهان خود را نارنجی کنید" به هدف پیوند نمادین خشونت علیه زنان و حقوق بشر انتخاب شده و تاکید دارد که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است.

"۱۶ روز زمان دارید که خانه، شهر، کشور و جهان خود را نارنجی کنید. این یک کارزار جهانی است برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران."

افغانستان نیز به عنوان عضو خانواده جامعه بین المللی متعهد است تا خشونت را در عرصه های مختلف از بین برده و کمپاین ۱۶ رووز اصول اساسی اجندای ۲۰۳۰ برای انکشاف پایدار را تصدیق میدارد اینکه جامعه سالم و عاری از خشونت داشته باشیم.

از آغاز بکار حکومت وحدت ملی گسترش حضور زنان در نهاد های ملکی در سطح رهبری و بدنه های اجرایی دولت از اولویت های کاری ما بوده و در سه سال گذشته در این راستا تلاش های زیادی صورت گرفته که تا برای کسب رضایت تمام زنان کشور میباید کار های ذیل انجام پذیرد:

 

  • اصلاح قوانین و اسناد تقنینی تبعیض آمیز علیه زنان و از میان برداشتن روحیه مرد سالاري در نهاد های عدلی و قضایی کشور.

 

  • رسیده گی جدی به وضعیت زندگی زنان روستایی و خانواده های بیجاشده در اثر جنگ، فقر و رویداد های طبیعی در کشور  در سال پیش رو. 
  • از حضور روز افزون خانم ها در ساختار نیرو های دفاعی و امنیتی کشور حمایت میکنیم، به رهبری نهاد های امنیتی و دفاعی کشور و همچنان نهاد های ملکی هدایت داده میشود تا به ایجاد فضای امن و مصوون کاری برای زنان شاغل در نهاد های ملکی و نظامی کشور خود را متعهد و مسوول بدانند.

 

  • رسیدگی به خانواده های شهدا بویژه زنان دارای معلولیت باید در صدر وظایف نهاد های مسوول قرار داشته باشد.

 

جلوگیری از برگزاری دادگاه های صحرایی در مناطق ناامن کشور که در بیشتر موارد زنان قربانیان اصلی این گونه رویکرد های غیر اسلامی و غیر انسانی میباشد، در اساس از وظایف نیرو های دفاعی و امنیتی کشور میباشد.

اما از نهاد های اجتماعی و مردمی در سطح محلات نیز توقع داریم تا در بیداري اذهان عامه و جلوگیری از این گونه جنایات نقش اساسی و رسالت انسانی و اسلامی خویش را ایفا نمایند.

  • تحت پیگرد قرار دادن افرادیکه با تعبیر های سوء از مقررات و آموزه های اسلامی مانع آموزش و کار زنان میگردند و زن ستیزی را تبلیغ و ترویج میکنند.  

به منظور بدست آوردن اهداف فوق نقش علما، نهادهای تحصیلی و آموزشی، رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، مدنی و مدافع حقوق زن برای روشنگری تعیین‌کننده می‌باشد.

در اخیر، یکبار دیگر تعهدمان را برای تأمین عدالت اجتماعی، و جایگاه واقعی زنان در اجتماع، مبارزه با هر نوع خشونت و تبعیض آشکار علیه زنان بازگو نموده و یاد زنان مبارز، عدالت‌خواه جهان و کشورمان را گرامی می‌داریم.

.دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان