سفر معین مالی و اداری وزارت امور زنان به ولایت هرات

خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیئت همراه شان به تاریخ 23 اسد 1396 خورشیدی به ولایت هرات سفر کرد.

این سفر دو روزه که به هدف بررسی وضعیت زنان هرات و حصول اطمینان از تطبیق پلان و برنامه های کاری ریاست امور زنان آن ولایت برنامه ریزی شده بود، در آن از کار و فعالیت نهاد های حامی زن، نظارت همه جانبه به عمل آمد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیئت همراه شان طی سفر به ولایت هرات جهت بررسی از وضعیت عمومی زنان و رسیدگی به مشکلات ریاست امور زنان ولایت هرات، در شصت وسومین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن اشتراک نمود.

خانم مصلح، از حضور منظم والی هرات در جلسات کمیسیون منع خشونت علیه زن اظهار خرسندی کرده، همکاری دوایر مختلف دولتی را با وزارت امور زنان در جهت کاهش خشونت علیه زن لازم دانسته، افزود :"وزارت امور زنان با بودجه اندک که در اختیار دارد به تنهای قادر به تامین حقوق نصف نفوس جامعه نخواهد بود، در این زمینه همکاری تمام ادارات و بخصوص ادارات دولتی را نیاز داریم."

سپس آقای آصف رحیمی؛ والی هرات تدویر جلسات ماهوار کمیسیون منع خشونت را برای بررسی قضیه های خشونت و پیگیری عاملان خشونت علیه زنان موثر دانست. 

در ادامه معین مالی و اداری وزارت امور زنان از مراکز آموزشی و باغ زنانه ولایت هرات دیدن نمود و مدیر باغ شمیره از علاقمندی خانواده ها جهت استفاده از این باغ، منحیث پارک تفریحی ابراز رضایت کرد.

خانم نبیله مصلح، در حاشیه سفر خویش به ولایت هرات با جمع از فعالان جامعه مدنی نیز دیدار کرد. زنان فعال جامعه مدنی از مشکلات صحی، کمبود وسایل طبی و عدم مراکز روان درمانی مشخص برای زنان نیازمند، در ولایت هرات شاکی بودند و خواهان اعمار شفاخانه جداگانه در بخش ولادی و نسایی در این ولایت شدند.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، از مراکز حمایوی ولایت هرات، نیز دیدار نمود، و مسوولان مراکز حمایوی ضمن خرسندی از نظارت دوامدار وزارت امور زنان مشکلات زنان بی سرپرست را بیان داشته؛ نداشتن تذکره تابعیت و نبود مرکز نگهداری برای زنان دچار به مرض روانی شدید را از جمله مشکلات اساسی این زنان عنوان نمودند.

در اخیر خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان که با جمع از زنان دکاندار صحبت میکرد، وعده سپرد که مشکلات شانرا با مقام های مسوول دولت در میان میگذارد تا راه حل های مناسب را دریابند.