ملاقات وزیر امور زنان با رییس دفتر ملل متحد "برای زنان در افغانستان"

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان با خانم ربیکا ریچمان توارس (Rebecca Reichmann Tavares Ed.D)؛ رییس دفتر ملل متحد برای زنان در افغانستان (UN-women)، به تاریخ یازدهم سرطان1396 خورشیدی در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

این ملاقات غرض تداوم همکاری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت امور زنان و دفتر ملل متحد برای زنان تدویر گردیده و پیرامون موضوعات مختلف از جمله همکاری های جدی جهت حمایت قاطع از زنان بی سرپرست، گسترش مراکز حمایویی و سایر موضوعات مرتبط به پلان کاری مشترک دو طرف صحبت کردند.

در ابتدا خانم نظری، ضمن قدردانی از حمایت و همکاری های دفتر ملل متحد برای زنان( (UN-WOMEN،  خواهان  توجه این دفتر در حمایت قاطع از زنان بی سرپرست شده، افزود " زنان بعد از رهایی از زندان ها، مراکز حمایوی و زنان معتاد بعد از تداوی، نیاز به سرپنا دارند که در این بخش خواهان همکاری دفتر شما میباشیم."وی همچنان وجود هماهنگی و همکاری بیشتر میان موسسات همکار و وزارت امور زنان را یک نیاز دانست.

سپس خانم توارس؛ گسترش مراکز حمایویی را برای زنان قربانی خشونت نیاز مبرم دانسته، افزود" مراکز حمایویی جز نیاز های اساسی زنان بی سرپرست میباشد و ما آماده هستیم که در این خصوص با سایر دونر ها صحبت نمایم". وی از علاقمندی کشور جاپان و استرالیا  در جهت ایجاد مراکز حمایویی بیشتر برای زنان بی سرپرست نیز صحبت نمود.

این در حال است که روز قبل معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان غرض مساعدت مواد بهداشتی برای زنان معتاد در شفاخانه یکصد بستر معتادین زن، رفته بود و مسوولین این شفاخانه از نبود سرپناه و مراکز نگهداشت مریضان معتاد بعد علاج ابراز نگرانی نمودند.