جلسه اضطراری جهت تشخیص سرنوشت دختران ربوده شده میرزاولنگی

جلسه اضطراری با اشتراک خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری، سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، نمایندگان با صلاحیت  Gender in Humanitarian Action، (GIHA)، به تاریخ 18 اسد سال 1396، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، تقبیح و اخذ تصمیم در مقابل رهایی 47 دختر گروگان میرزاولنگ ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل، عنوان گردیده بود.

در نخست، خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته طی سخنان افزود؛ کشتار داعش و طالبان در میرزا ولنگ ولایت سرپل، فاجعه بار است و ما به حیث نمایندگان زنان افغان به کونه جدی این عمل وحشیانه و غیر انسانی را تقبیح می کنیم.

همچنان معین مالی و اداری وزارت امور زنان علاوه نمود؛ جهت معلوم نمودن سرنوشت 47 دختر ربوده شده توسط طالبان و داعشیان در میرزا ولنگ ولایت سرپل، باید با ارگان های امنیتی صحبت شود تا دانسته شود که چی تصمامیمی در این مورد دولت افغانستان اخذ نموده است.

سپس اشتراک کنندگان در این نشست، توافق نمودند همه یکجا برای رهایی این دختران از اسارت طالبان و داعشیان تلاش نمایند.