مساعدت وزارت امور زنان به خانواده های شهدای چهار شنبه خونین

وزارت امور زنان غرض دلجویی برخی از فامیل های شهدای حادثه خونین چهارشنبه کابل، مقدار مواد  غذایی را به تاریخ 28 جوزا 1396 خورشیدی به فامیل های شهدا از جمله به خانواده احمد که یک تن از منسوبان پولیس ملی افغانستان بود، مساعدت کرد.

احمد شش سال پیش در بخش نظامی مصروف خدمت شد، این پولیس ملی از سوی وزارت امور داخله کشور، برای حفظ امنیت سفارت آلمان، گماشته شده بود.

احمد سرپرست فامیل چهار نفره بود، از وی سه فرزند به جا مانده است که بزرگترین فرزندش یازده سال دارد. وی در محلٍ بنام تپه مرنجان زندگی ساده و فقیرانه ای داشت که از منزل الی سرک عمومی مسافت زیاد را هر صبح و شام پیاده طی می نمود.

خانم احمد ضمن ابراز خرسندی از همکاری وزارت امور زنان، از دولت خواست جهت  پیشبرد تعلیم و تحصیل  فرزندانش با وی همکاری و مساعدت مالی نمایند.

قابل یاد آوریست که انفجار روز چهار شنبه دهم جوزا1396 خورشیدی واقع در چهار راهی زنبق شهر کابل که باعث کشته و زخمی شدن نزدیک به هزار تن گردید، جان احمد سی و هفت ساله را نیز گرفت.