تدویر سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات (هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز)

سمپوزیم توانمند سازی زنان زون غرب، به اشتراک هیئت رهبری وزارت امور زنان، نماینده گان شورای ملی و شورای ولایتی، مشاورین ریاست جمهوری و معاونیت دوم ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، معینان وزارت اطلاعات و فرهنگ و صحت عامه، مقامات سطوح رهبری ولایات (هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز)، انجمن ها، فعالان حقوقی و اقتصادی زنان، جامعه مدنی و  نماینده گان سکتوری به روز سه شنبه 9 اسد 1397 در هوتل ارگ  ولایت هرات برگزار گردید.

هدف از تدویر سمپوزیم توانمند سازی زنان زون غرب، تحلیل و ارزیابی وضعیت زنان زون غرب؛ بررسی مشکلات و رفع نیازمندی های محلی آنها از طریق ایجاد فرصت ها و دریافت راهکار ها؛ ارتقای سطح توانمندسازی زنان برای تطبیق پالیسی های حکومت و حدت ملی بود.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن خوش آمدید اشتراک کننده گان، گفت: " هدف این نشست ارزیابی وضعیت زنان، نزدیکی ولایات  از طریق تدویر سمپوزیم ها، دریافت مشکلات زنان، راه حل‌ها، درک و شناخت از نیاز مندی های واقعی زنان و پاسخدهی به مشکلات زنان از طریق نهاد ها را تشکیل میدهد."

وزیر امور زنان افزود: " تقرر یک خانم به حیث معاون ولایت و گماشتن یک خانم توانمند به حیث معاون شهرداری هرات نمونه هایی از این دست پیشرفت ها در سطح حکومت داری محلی بوده است."

خانم نظری وزیر امور زنان علاوه نمود: " وزارت امور زنان به منظور تقویت مشارکت زنان سه قانون را مورد ارزیابی قرار داده است؛ قانون منازعات مدنی، کود جزا، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و بر علاوه 18 پالیسی را نیز در بخش تساوی جنسیتی و کاهش نابرابری جنسیتی غرض تعدیل مرور نموده است؛ با وصف این پیشرفت ها هنوز از مشکلاتی چون فقر، نبود فرصت های برابر کاری، تداوم جنگ و نا امنی، موانع ساختاری، موجودیت تبعیض، گسترش انواع خشونت ها، همچنان بودجه ناکافی، تعقیب نکردن برنامه ها، ناهماهنگی ادارات دولتی و غیر دولتی مشکلاتی است که سد راه زنان شده است."

وزیر امور زنان بیان داشت؛ زنان زحمت کش هرات باستان محور اساسی زنجیره ارزش زعفران بوده، با تلاش های خویش در تهیه و صادرات زعفران شهرت جهانی را برای افغانستان کسب نمودند.

سپس محترم محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات ضمن خوش آمدید از اشتراک کنندگان، حمایت خود را از تدویر سمپوزیم ابراز نموده، برگزاری آنرا در حوزه غرب کشور یک اقدام نیک از جانب وزارت امور زنان دانسته و وعده داد تا پیشنهادات و راهکارها این نشست را در ادارات محلی هرات عملی نماید.

متعاقباً، عبدالغفور ملکزی والی ولایت بادغیس از وضعیت زنان در بخش های مختلف ولایت باغیس معلومات داده، افزود:" در عرصه زنان باید کار عملی صورت گیرد، به  زنان انگیزه داده شود؛ در این کار علما، جامعه مدنی و همه اقشار جامعه سهیم شوند؛ زنان حق دارند که در ادارات کارکنند."

 آقای ملکزی بیان داشت: " زنان باید صدای خود را بلند نمایند و حقوق خود را مطالبه کنند تا به آن برسند."

در همین حال کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات ضمن بیان خوش آمدید مهمانان، اظهار نمود: " زنان میخواهند دوشادوش مردان کار نمایند و برای حقوق شان مبارزه کنند. در ضمن اظهار داشت که در ادارات باید حضور زنان زیاد گردد."

در همین حال، محترم الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان روی برنامه های کلی این سمپوزیم روشنی انداخته و موضوعات کاری دو روزه را واضح ساخت و افزود: " این برنامه برای شنیدن صدای زنان دور دست ترین نقاط ولسوالی ها تدویر شده تا مشکلات آنها در پالیسی های مهم دولت گنجانیده شوند."

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان بیان داشت:" زنان ولایات زون غرب کشور میتوانند از این فرصت استفاده نموده تبادل تجارب نمایند، در همین حال در بخشی از بیانات خود از حضور گمرنگ  زنان در سطوح مدیریتی معارف هرات ابراز نگرانی کرد و خواهان حمایت آنان در معارف هرات گردید."

همچنان در این سمپوزیم، پیام تصویری رولا غنی بانوی اول کشور به نمایش گذاشته شد که در بخشی از صحبت های خود چنین بیان نمود: زنان تقریباً در تمام ادارات دولتی حضور دارند؛ وی از زنان کشور خواست که در انتخابات پیشرو حضور گسترده داشته باشند، رأی خود را درست استفاده کرده و آنرا نفروشند تا نماینده گان واقعی خویش را انتخاب نمایند و این یک فرصتی خوبی است تا صدای زنان شنیده شود."

سمپوزیم توانمند سازی زون غرب به مدت دو روز دوام کرد که شامل چهار پنل(نقش زنان زون غرب در بخش اقتصادی؛ حضور زنان در اجتماع، موانع، آسیب ها و فرصت ها؛ وضعیت تعلیمی و تحصیلی زنان در زون غرب؛ دسترسی به عدالت و مشارکت سیاسی) بود.

در پایان، محترم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با جمع بندی و استنتاج همه جانبه، برنامه را اختتام بخشید.

قابل یاد آوریست که سمپوزیم توانمند سازی زنان از 9 الی 10 اسد  1397 هجری خورشیدی برای دو روز با پنل های مختلف به منظور بررسی وضعیت زنان در ولایت های هرات، فراه، بادغیس، غور و نیمروز، ادامه یافت.