ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با آقای ماتیو سستیتو، نماینده حقوق بشر سازمان ملل

محترمه سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با آقای ماتیو سستیتو، نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تاریخ 13 دلو سال روان در دفتر کارش ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار آقای سستیتو، ضمن سپاسگزاری از خانم سپوژمی وردک، بخاطر پذیرش آنها در دفتر کاریشان، در رابطه به مشکلات صد راه زنان افغان و فعالیت وزارت امور زنان تبادل نظر نمودند.

در نخست خانم وردک، با ابراز خوش آمدید به آقای سستیتو و همراهان شان، طی سخنانی افزود؛ زنانیکه در این کشور در ادارات دولتی و ملکی کار میکنند از هیچ گونه امنیت جانی و مالی برخوردار نیستند، بخاطر این که زنان در مناطق دور تر از مرکز بسیار به دلسردی کار میکنند و این خود نشان دهنده یک خشونت عظیمی در مقابل یک قشر از جامعه بخصوص (زنان) است. بطور مثال چند روز پیش در ولایت قندهار پنج تن از زنان که کارمندان میدان هوایی آن ولایت بودند بصورت بسیار فجیع توسط تروریستان مورد رگبار قرار گرفته به قتل رسیدند، چون آن زنان کشته شده چند روزی پیش مقدار مواد مخدر را که توسط یکی از اشخاص زور مند آن ولایت قاچاق میشد کشف و ضبط کرده بودند. بناً نقش زنان در جهت کشف بعضی از جرایم بزرگ رول عمده ای دارد و باید برای زنان در بخش های کشف جرائم زمینه های زیادی فراهم گردد.

سپس آقای سستیتو، نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی سخانی افزود؛ سازمان ملل متحد خشونت های اخیر که برای زنان در این کشور رخ داده را نگران کننده می خواند و تلاش دارد تا خشونت ها را اگر بصورت کلی محو نتواند اقلاً آنرا کاهش بدهد و همچنان آقای ماتیو سستیتو، وعده سپردند که در بخشهای مختلف جهت کمک به زنان افغان با وزارت امور زنان همکار خواهد بود.

در اخیر خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن خرسندی از حضور ایشان، خواهان موفقیت های بیشتری آنان در عرصه کاری شان شدند.