ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با نماینده های جامعه مدنی

بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان با جمعی از اعضای جامعه مدنی به تاریخ 20 حمل 1397 خورشیدی در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، شریک ساختن دستاورد های وزارت امور زنان و معرفی برنامه تشویقی مسوولان برتر دولتی طی سال 1396 خورشیدی از سوی جامعه مدنی، عنوان شده است.

ابتدا خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، از ایجاد برنامه تشویقی مسوولان برتر از سوی جامعه مدنی ستایش نموده، در مورد کارکرد ها و دستاورد های عمده وزارت امور زنان طی دو سال اخیر معلومات ارایه نموده، افزود:"وزارت امور زنان جهت دست یابی به مشکلات اساسی زنان روستایی، سمپوزیم های ولایتی را دایر نموده است که در این سمپوزیم ها زنان از ولایات دور دست شرکت نموده، مشکلات و نیازمندی های خویش را با ما شریک ساختند. همچنان وزارت امور زنان در سال جاری تدویر دو سمپوزیم ولایتی دیگر را نیز در نظر دارد." وی در ادامه در مورد تشکیل جدید وزارت امور زنان صحبت نمود و جهت ارایه خدمات مطابق به نیازمندی های زنان افغان ابراز امیدواری کرد.

سپس نماینده جامعه مدنی، این نهاد را پل ارتباطی میان دولت  و مردم عنوان نموده، ستایش از مسوولان برتر دولتی را جهت انعکاس دستاورد های آنان برای مردم، جز اهداف این برنامه دانسته، گفت :" اعضای جامعه مدنی جهت جلب اعتماد مردم به دولت و تقدیر از کارکرد های مسوولان برتر دولت برنامه تشویقی را راه اندازی نموده است که طی کنفرانس مطبوعاتی در اواخر ماه حمل 1397 خورشیدی از کارکرد شان تقدیر مینماید."

قابل یاد آوریست که وزارت امور زنان با عطف توجه غرض کار در ولایات و ولسوالی های کشور میخواهد جهت رفع نیازمندی های زنان روستایی و شریک ساختن نظریات آنان به طرح پالیسی ها و برنامه های خویش، خدمات مفید تری را برای زنان افغان ارایه دهد.