گرامیداشت از روز جهانی زن در ولایات مختلف افغانستان

ریاست های امور زنان ولایات کشور، از روز جهانی زن (هشتم مارچ) با برگزاری محافل جداگانه طی ماه حوت سال 1396 خورشیدی، گرامیداشت به عمل آوردند.

این محافل با حضور نمانیده های دولتی و غیر دولتی، وکلای شورای ولایتی، نماینده های جامعه مدنی و سایر فعالان حقوق زن برگزار گردید.

در نخست پیام الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور از سوی نماینده ریاست های امور زنان هر ولایت قرائت گردیده، که در این پیام از دستاورد های زنان به نیکوی یاد شده که در آن بیشتر روی بیان مشکلات زنان بخصوص در روستا ها تاکید شده است.

سپس به نماینده گی از والی های هر ولایت از مقام و جایگاه زن از دیدگاه اسلام صحبت های همه جانبه شده، روی حقوق شرعی و اسلامی زنان تاکید بیشتر گردید، و همچنان در این محافل از سوی ملا امامان و شورا های مردمی هر ولایت، از مقام زن ستایش شده و احترام به زنان را جز وجایب دینی و اسلامی هر فرد مسلمان دانستند و پیرامون حقوق شرعی زنان بحث و تبادل نظر نمودند.

در ادامه نماینده های دولتی، وکلای شورای ولایتی و نهاد های جامعه مدنی، در مورد مشکلات و چالش های سد راه زنان افغان، بخصوص زنان روستایی، صحبت های همه جانبه نموده، حاکم بودن عنعنات ناپسند در جامعه، دسترسی اندک زنان را به عدالت اجتماعی، عدم آگاهی اذهان عامه و بخصوص مردان در مورد حقوق شرعی و قانونی زنان و دختران شان، (که سبب سکتگی در ادامه دروس و آموزش بانوان میگردد) را از جمله مشکلات اساسی زنان دانستند و دسترسی زنان را به مراکز صحی و آموزشی از جمله نیاز های مبرم زنان روستایی عنوان نمودند.

 

قابل ذکر است که از روز جهانی زن در کشور در ماه حوت سال روان، جهت بیان چالش های زنان افغان بخصوص زنان روستایی که دسترسی کمتری به عدالت اجتماعی و آگاهی از حقوق شرعی و قانونی خویش دارند، در اکثریت ولایات کشور تجلیل گردید و در این محافل از زنان نخبه و نهاد های حامی زن که فعالیت های ارزشمندی را در جهت بهبود وضعیت زنان کشور انجام داده اند، نیز ستایش و قدردانی به عمل آمد.

باید گفت که امسال وزارت امور زنان توجه بیشتر خود را روی دسترسی زنان روستایی به عدالت اجتماعی و رفع نیازمندی های اساسی زنان، برنامه های آگاهی دهی و نظارتی خویش را در ولایات وبرخی ولسوالی های کشور تخصیص داده است.