تجلیل از روز جهانی مادر به گونه متفاوت در وزارت امور زنان

وزارت امور  زنان متفاوت تر از سالهای قبل  از روز جهانی مادر با توزیع مواد اولیه غذایی برای وارثین برخی از شهدا، گرامی داشت به عمل آورد.

خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان با جمع از کارمندان این وزارت جهت غم شریکی با خانواده های برخی از شهدا به تاریخ 30 جوزا 1396 خورشیدی دیدار نموده، گفت: "وزارت امور زنان غرض همکاری بیشتر با مادران، روز جهانی مادر را با اهدای مواد غذایی برای مادران بی بضاعت تجلیل نموده که هدف از امدن ما در خانه های شهدا دیدار از وضعیت زندگی و دلجوی آنها است."

در جمع مساعدت شونده گان فریبای 19 ساله یک تن از وارثین شهدا میباشد، مادر وی کارگر وزارت دفاع بود که سه سال قبل در اثر وقوع انفجار در این وزارت  جان باخت و پدر وی دو ماه بعد از مرگ همسرش در اثر حمله قلبی جانش را از دست داد و اکنون فریبا سرپرستی چهار برادر و دو خواهرش را به عهده دارد، فریبا آرزو دارد که خواهران و برادرانش بتوانند در فضای امن درس بخوانند، وی از حکومت میخواهد در قسمت ادامه تحصیل خود، خواهران و برادرانش همکاری نمایند.

قابل یاد آوریست که هیئت دیگر به ریاست خانم زهرا حفیظی؛ سرپرست ریاست پلان و پالیسی وزارت امور زنان به تاریخ سوم سرطان 1396 خورشیدی برای برخی از فامیل های شهدا در شهر کابل مواد غذایی توزیع کرد.