اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان 17/11/1396

با تاسف فراوان باز هم از ولایت لغمان اطلاع حاصل نمودیم که خانم شکیلا توسط شوهرش به قتل رسیده است ،شوهرش عبدالجبار دستگیر و دو تن شریک جرم اش ، فرار نموده اند ، قضیه تحت پیگرد است .

خانم ملیحه ، سوپر وایزرمرکز حمایوی ولایت لغمان به همین ارتباط ،لت و کوب شده ، در  ناحیه بطن ، معده و گرده ، صدمه دیده و تحت معالجه است  .

-به اساس گزارشهای رسیده از قریه سرکنده ولایت سمنگان ، هدیه دختر هشت ساله مورد تجاوز جنسی برادر اندر خود ، شمس الدین قرار گرفته ، قضیه تحت پیگرد پولیس  قرار دارد

وزارت امور زنان ج، ا، ا، این اعمال را محکوم نموده از نهاد های مسووءل میخواهد تا جلو همچو جنایات را بگیرند وعاملین قضایا را به کیفر اعمال رسانند .

 

هیئت رهبری وزارت امور زنان