اعلامیه مطبوعاتی تاریخ: 11/ ثور /1397

 با تاسف فراوان آگاه شدیم که بانوی مجرد  به اسم فوزیه بنت محمد یونس مسکونه گذر حمام کهنه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان ، دیروز دوشنبه مورخ 10/2/1397 در اثر خشونت های خانوادگی خودش را کشت .

به گفته قوماندان امنیه ولایت جوزجان این بانو ساعت 11 قبل از ظهر دیروز، توسط تفنگچه که دردست وی قرار داشت  در ناحیه سر خود شلیک نموده و بعد از اینکه به شفاخانه منتقل میشود یک ساعت بعد جان میدهد و قضیه آن تحت پیگرد مراجع حقوقی قرار دارد .

وزارت امور زنان ضمن تأثر فراوان و حمایت از این بانو ؛ از ریاست امور زنان ولایت جوزجان ،نهاد های امنیتی ، عدلی و قضایی این ولایت میخواهد که جلو همچو خشونتها ، قبل از اجرای آن گرفته شده و قضیه این بانو به گونه جدی تحت بازپرس و پیگرد قرار گیرد .

 

وزارت امور زنان