معرفی ریس منابع بشری وزارت امور زنان

 امروز دو شنبه 26/9/ 1397 خورشید محمد ادریس لطیفی در مقر این وزارت در دفتر کاری اش به حیث  رئیس جدید التقرر منابع بشری وزارت امور زنان معرفی گردید .


الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا ضمن خرسندی از تقرر آقای لطیفی از طریق پروسه امتحان  اصلاحات اداری ،  همکاری وی را در بخش امور منابع بشری وزارت امور زنان  با  مدیریت قوی و موفقیت های مزید  در راستای خدمت به وزارت امور زنان و زنان افغانستان خواسته و از عموم کارمندان منابع بشری خواهان همکاری با ریس جدید التقرر منابع بشری شدند .
سپس معینان مالی و اداری ، پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به نوبه خود ، موفقیت و حضور آقای لطیفی را در جمع روسای وزارت امور زنان خیر مقدم گفته و خواهان تلاش و کار بیشتر و تغییرات مثبت در جهت بهتر شدن کار این اداره شدند .
متعاقبا" ریس منابع بشری این وزارت ، تعهد و همکاری همه جانبه خویش را در بخش دفاع از حقوق وحمایت از زنان اعلان نموده.