پیام بزرگداشت از مقام والای مادر به مناسبت (24 جوزای 1398 خورشیدی)

مادران ارجمند و گرامی؛

مراتب شادباش ها و تبریکات وزارت امور زنان را به مناسبت فرا رسیدن روز تاریخی 24 جوزا یا روز مادر، بپذیرید.

در شرایط موجود، صبر و شکیبایی شما در مسیر آموزش و پرورش فرزندان، قابل درک، تحسین و قدردانی است.  

ماده 54 قانون اساسی ج.ا.ا، مشعر است:

« خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت  قرار دارد. دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام، تدابيرلازم اتخاذ مي كند.»

این وزارت بخاطر حمایت بیشتر از مادران وتبارز ارزش معنوی زنان کشور فعالیت های ذیل را ادامه میدهد:

- تسوید و تدوین پالیسی و پلان ها به نفع زنان کشور.

  • حمایت از برنامۀ تنظیم خانواده؛
  • توانمند سازی مادران متکفل خانواده ها؛
  • تشویق ایجاد و توسعۀ کودکستان ها؛
  • ترویج فرهنگ گرامیداشت از مقام والای مادر؛
  • جلوگیری از ازدواجهای اجباری و قبل از وقت؛
  • نظارت از اجرای حق رخصتی و سایر حقوق ولادی مادران؛
  • تلاش برای تخفیف مدت مجازات حبس و حجز مادران باردار، شیرده و سالخورده؛
  • نظارت از خدمات صحی به مادران مصاب با کمخونی و سوء تغذی، کاهش مرگ و میر آنها در دوران بارداری و ولادت؛
  • نظارت ازتطبیق پالیسی ها و برنامه های خاص جهت حمایت از زنان کشور.

مادران عزیز،

لالایی های شما بمثابۀ آویزۀ گوش فرزندان، درس های فراگرفتنی خدمت و صداقت است.

رعایت عدالت جنسیتی شما در تغذیه و اعاشه دختر و پسر و دسترسی مساویانه آنها به امکانات و فرصتهای کار و تحصیل، الگوی عدالت است.

- جلوگیری از ازدواجهای اجباری دختران زیر سن، یکی از مکلفیت های شماست؛

- کیفیت تربیتی فرزندان را نسبت به افزایش کمیت آنها، ترجیح دهید و فاصله میان ولادت ها را بخاطر سلامت خود و خانواده رعایت کنید.

- فرزندان تان را با شیر خود تغذیه نمائید و تطبیق واکسین های اطفال ( بخصوص پولیو) را فراموش نکنید.

یکبار دیگر، تبریکات خود را بمناسبت این روز به حضور همه مادران وسیله میشویم.

با احترامات فایقه

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان