ملاقات وزیر امور زنان با معاون سفیر هالند در کابل - وزارت امور زنان

ملاقات وزیر امور زنان با معاون سفیر هالند در کابل

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان با خانم شرمیلا بٍهاری (sharmila Bihari)؛ معاون سفیر هالند در کابل، به تاریخ 6 سنبله 1396 خورشیدی در دفتری کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، بهبود روابط کاری و همکاری سفارت هالند در جهت حمایت از زنان افغان عنوان شده است.

در نخست خانم دلبر نظری؛ وزیر امور زنان از حمایت و همکاری سفارت های کشور های حامی، مقیم افغانستان اظهار خرسندی کرده، در مورد برنامه ها و پلان های سفارت هالند در جهت حمایت از زنان پرسید.

سپس خانم شرمیلا بٍهاری معاون سفیر هالند در مورد پلان و برنامه های این کشور در افغانستان صحبت کرده، حمایت از زنان افغان را جز اهداف خویش دانست و گفت :" حمایت از توانمند سازی زنان افغان جز اهداف ما میباشد بدین منظور دو برنامه اساسی خویش را که در راستای دسترسی زنان به عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقتصادی زنان افغان میباشد، را روی دست داریم که با همکاری وزارت امور زنان تطبیق خواهم کرد."

در ادامه وزیر امور زنان از اهداف و برنامه های سفارت هالند استقبال کرده، افزود " خرسندم که شما اهداف و پلان دولت افغانستان را تقویت و حمایت میکنید، مبارزه با بی عدالتی های اجتماع، زمینه سازی دسترسی زنان افغان به عدالت و استقلالیت اقتصادی زنان از جمله برنامه های وزارت امور زنان نیز میباشد."

این در حال است دولت افغانستان برای کاهش خشونت علیه زن و دسترسی زنان به عدالت اجتماعی تلاش دارد تا اصلاحات را در فیصله های جرگه های بیاورد و برای بهبود وضعیت زنان قانون جرگه های ملی را تدوین مینماید.