ملاقات وزیر امور زنان با معاون سفیر هالند در کابل

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان با خانم شرمیلا بٍهاری (sharmila Bihari)؛ معاون سفیر هالند در کابل، به تاریخ 6 سنبله 1396 خورشیدی در دفتری کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، بهبود روابط کاری و همکاری سفارت هالند در جهت حمایت از زنان افغان عنوان شده است.

در نخست خانم دلبر نظری؛ وزیر امور زنان از حمایت و همکاری سفارت های کشور های حامی، مقیم افغانستان اظهار خرسندی کرده، در مورد برنامه ها و پلان های سفارت هالند در جهت حمایت از زنان پرسید.

سپس خانم شرمیلا بٍهاری معاون سفیر هالند در مورد پلان و برنامه های این کشور در افغانستان صحبت کرده، حمایت از زنان افغان را جز اهداف خویش دانست و گفت :" حمایت از توانمند سازی زنان افغان جز اهداف ما میباشد بدین منظور دو برنامه اساسی خویش را که در راستای دسترسی زنان به عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقتصادی زنان افغان میباشد، را روی دست داریم که با همکاری وزارت امور زنان تطبیق خواهم کرد."

در ادامه وزیر امور زنان از اهداف و برنامه های سفارت هالند استقبال کرده، افزود " خرسندم که شما اهداف و پلان دولت افغانستان را تقویت و حمایت میکنید، مبارزه با بی عدالتی های اجتماع، زمینه سازی دسترسی زنان افغان به عدالت و استقلالیت اقتصادی زنان از جمله برنامه های وزارت امور زنان نیز میباشد."

این در حال است دولت افغانستان برای کاهش خشونت علیه زن و دسترسی زنان به عدالت اجتماعی تلاش دارد تا اصلاحات را در فیصله های جرگه های بیاورد و برای بهبود وضعیت زنان قانون جرگه های ملی را تدوین مینماید.