ملاقات سکرتر جنرال کمیسیون یونسکو با وزیر امور زنان

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا ، روز سه شنبه مورخ 11/7/1396 با محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو در دفتر کارش دیدار نمود .

در ابتدا ، آقای حبیب یار در مورد سازمان یونسکو و فعالیت های این سازمان معلومات داد و گفت که خوشبختانه افغانستان سه سال بعد از ایجاد یونسکوعضویت این سازمان را بدست آورد ما منحیث پل ارتباط فعالیت های وزارتخانه های سکتوری را مثل امور زنان ، کار و امور اجتماعی ، اطلاعات و فرهنگ ، تحصیلات عالی و وزارت معارف با یونسکو هماهنگ می سازیم .

هدف از این دیدار افزایش فعالیت های بیشتر در بخش تعلیم و تربیه زنان به خصوص تشدید کمپاین شمولیت دختران به مکتب در ولایات کشور میباشد .

بانو نظری از همکاری این سازمان با وزارت امور زنان سپاسگزاری نمود و گفت  که ما خواهان همکاری بیشتر و روز افزون این سازمان با وزارت امور زنان هستیم و هدف ما حمایت و ارتقای ظرفیت بانوان افغان می باشد. ما وزارت امور زنان را که ارگان پیشاهنگ زنان است ، حمایت می نمائیم .

همچنان روی برنامه های نو یونسکو برای زنان افغان نیزصحبت و تبادل نظر صورت گرفت .