ملاقات وزیر امور زنان با نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان با آقای زیمرمن (corbekius zimmermann)، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به تاریخ چهاردهم اسد 1396 خورشیدی در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

در این ملاقات دو طرف روی مشکلات زنان افغان بحث و تبادل نظر نموده، تطبیق قانون منع خشونت علیه زن و مقرره منع آزار و اذیت زنان در محیط کار را در ادارات راه گشای مشکلات زنان دانستند.

در ابتدا الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان، ضمن خرسندی از حمایت جامعه جهانی، دستاورد ها و چالش های این وزارت را بیان داشته، نقش زنان را در صفوف نیرو های امنیتی جهت بهبود وضعیت زنان مهم دانسته، افزود " در تمام ولایات کشور سارنوالی های منع خشونت و محکمه های فامیلی برای حل خشونت خانوادگی وجود دارد، تلاش وزارت امور زنان جذب زنان در راس این محاکم میباشد تا باشد به قضایای خشونت خانوادگی بهتر رسیدگی صورت گیرد."

سپس آقای زیمرمن؛ نماینده ارشد ملکی ناتو  گفت: " بر اساس تعهدی که قوای ناتو با دولت افغانستان دارد، مسله بهبود وضعیت زنان افغان برای ما مهم و حیاتی میباشد و از قانون منع خشونت علیه زنان و مقرره منع آزار و اذیت زنان در محیط کار نیز حمایت میکنیم "

 در ادامه معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، در مورد مقرره منع آزار و اذیت زنان در محیط کار صحبت کرده ، افزود "وزارت امور زنان مقرره منع آزار و اذیت زنان را در محیط کار جهت مصوونیت شغلی آنان طرح کرد اما در ولسوالی ها و ولایات دور دست، هنوز هم این مقرره ناشناخته  باقی مانده است.  ما نسبت کمبود بودجه نمیتوانیم آگاهی لازم را در همه ولسوالی ها  راه اندازی نمایم."

در اخیر طرفین روی بهبود وضعیت زنان در صفوف نیرو های امنیتی افغانستان صحبت کرده و نظارت مستقیم وزارت امور زنان را از ادارات امنیتی کشور گام مفید جهت ایجاد سهولت در ادارات و محل کار زنان دانستند.