تدویر کنفرانس ارایه دستاورد های اخیر وزارت امور زنان

وزارت امور زنان دستاورد های اخیر خویش را طی کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ یازدهم میزان 1396 خورشیدی در تالار مرکز رسانه های حکومت ارایه کرد.

هدف از تدویر این کنفرانس ارایه دستاورد های وزارت امور زنان، شفافیت و پاسخ دهی به مردم و تامین ارتباط بهتر به شهروندان و رسانه های همگانی، عنوان شده است.

 ابتدا الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان ضمن ارایه دستاورد های اخیر وزارت امور زنان (1393 الی ربع اول 1396خورشیدی)، فعالیت های این وزارت را جهت کاهش خشونت علیه زنان و دسترسی زنان به عدالت، پر دستاورد دانسته، افزود:" وزارت امور زنان به تطبیق برنامه های ملی و بین المللی متعهد بوده و پلان های تطبیقی خویش را برای عملی سازی برنامه با اولویت توانمند سازی اقتصادی زنان، پلان عمل ملی برای تطبیق قطعنامه 1325 ملل متحد به ادارات محترم جهت تمویل فرستاده و در عین حال تفاهمنامه همکاری برای تطبیق میثاق شهروندی را با اداره مستقل ارگان های محلی به امضاء رسانیده و نیز شاخص های هدف پنجم (برابری جندر) اهداف انکشاف پایدار یا SDGs را تعین و شاخص های 6 سکتور دیگر اهداف انکشاف پایدار را از دیدگاه جندر مرور و نظریات لازم به هدف شامل سازی آن درین شاخص ها ارائه نموده است که عنقریب کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در پرتو اهداف انکشاف پایدار در زمینه دایر خواهد شد".

وی همچنان ضمن اشاره به برنامه های اینده وزارت امور زنان، تطبیق برابری جندر، تدویر سمپوزیم های توانمند سازی زنان، انجام تحقیق روی مشکلات عمده زنان را جز پلان های آینده وزارت امور زنان عنوان نمود.

وزیر امور زنان که در کنفرانس دستآورد های وزارت صحبت می نمود، گفت؛ این وزارت به هدف تقویت ظرفیت کاری ادارات دولتی برای شامل سازی جندر در برنامه ها، پلان ها، پالیسی ها و قوانین 1900کارمند دولتی را با اشتراک در 57 ورکشاپ آموزشی  در خصوص  معرفی اسناد ملی و بین المللی حامی حقوق زنان، جندر و نحوه شامل سازی جندر در اسناد و بودجه سازی به اساس جندر آموزش داده، طرح ارتقای واحد های جندر از طرف وزارت امور زنان تهیه و در حال تطبیق می باشد و  نیز سمپوزیم توانمند سازی زنان در بلخ با صدور قطعنامه تدویر و جلسه هماهنگی با معینان ادارات ذیربط دولتی را به هدف کسب حمایت و عملی سازی قطعنامه سمپوزیم دایر نمود.

در حاشیه این کنفرانس خبرنگاران در مورد افزایش خشونت علیه زنان، برنامه های جدید وزارت امور زنان و مشکلات زنان در روستا ها از مقام رهبری وزارت امور زنان پرسیدند که خانم سپوژمی وردک؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان ضمن ارایه جوابات قناعت بخش، از کاهش وقوع خشونت علیه زن ابراز امیدواری کرده، افزود " وزارت امور زنان برای دسترسی زنان روستایی به عدالت برنامه های آگاهی دهی و آموزشی را در پلان  دارد که با همکاری نهاد های همکار تطبیق خواهند شد" وی همچنان افزایش ثبت ارقام خشونت علیه زنان را نشانه دسترسی بیشتر زنان به عدالت عنوان نمود.

قابل یاد آوریست که وزارت امور زنان مصمم است با تدویر کنفرانس های خبری ، دستاورد ها را توام با مشکلاتی که فراه راه زنان وجود دارد به بحث گیرد و راه های بهتر جهت حل و رفع آن را دریابد.