جلسه هماهنگی روی عملی سازی پلان وزارت امور زنان کشور و ریاست های ولایات تدویر یافت

جلسه هماهنگی با روسای ولایات وزارت امور زنان ج.ا .ا تحت ریاست محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با اشتراک روسای مرکزی و ولایتی و مشاورین این وزارت به روز  یکشنبه ۱۷ سرطان سال روان در تالار سینما زینب تدویر گردید.

هدف از برگزاری این برنامه، توانمندی سازی زنان افغان و اشتراک آنها در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها که قرار است به تاریخ ۲۷ میزان سال روان برگزار شود، می باشد. در این برنامه، معین مالی و اداری وزارت امور زنان روی عملی سازی پلان استراتیژیک و پلان های تدابیری جهت مشارکت وسیع زن ها در مسایل سیاسی صحبت نموده، از روسای مرکز و ولایتی وزارت امور زنان خواست فعالیت های خود را به صورت بهتر تنطیم  و برنامه ریزی نمایند و مشکلات اساسی خانم ها را دراولویت کاری خویش قرار دهند که به صورت بهتر به آنها رسیدگی شود.

پس از آن روسای ولایات دیدگاه، نظریات و مشکلات خود را ابراز کردند. معین مالی و اداری وزارت امور زنان جهت رسیدگی به حل مشکلات آنها، وعده همکاری نمود.