ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با مسوولان دفتر تیفا

معین  مالی و اداری وزارت امور زنان با رییس و اعضای دفتر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (تیفا)، به تاریخ دهم اسد 1396 خورشید در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

این ملاقات که غرض بهبود سهم زنان در انتخابات پارلمانی افغانستان صورت گرفته بود، در آن از چگونگی نقش  و حضور پر رنگ زنان در پروسه انتخابات پارلمانی کشور صحبت شد.

ابتدا خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، در مورد سهم زنان در پروسه انتخابات صحبت نموده، افزود :"نقش زنان در همه امورات کشور و بخصوص در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشرفت جامعه و ازبین رفتن بی عدالتی ها ضروری است و سهم زنان در پروسه انتخابات جز از حقوق آنان است ، نظارت از پروسه انتخابات بدون شک که شفافیت را بوجود میاورد و دلیل افزایش حضور زنان منحیث رای دهنده و رای گیرنده میشود."

سپس رییس دفتر تیفا ضمن یاد آوری مشکلات فرا روی زنان، در مورد برنامه جدید این دفتر صحبت نموده گفت :"مسوولان دفتر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان برنامه جدید را جهت انکشاف زندگی سیاسی زنان تهیه نموده است که با تطبیق این برنامه مشارکت سیاسی زنان بهبود می یابد." وی در خصوص تطبیق برنامه "انکشاف سیاسی زنان" خواهان همکاری و حمایت وزارت امور زنان شد.

در ادامه اعضای ولایتی دفتر تیفا در مورد وضعیت زنان در ولایات صحبت نموده، از حضور اندک انان در پروسه های انتخابات، عدم هماهنگی نهاد های حامی زن در ولایات، سهم ناچیز زنان در دوایر دولتی و خصوصی و ازدواج های اجباری و زیر سن را از جمله مشکلات اساسی زنان در ولایات عنوان نمودند.

در اخیر دو طرف روی امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور زنان و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (تیفا)، توافق کردند که بر اساس آن از مشارکت سیاسی زنان و افزایش سهم زنان در پروسه انتخابات آینده افغانستان، حمایت بیشتر صورت میگیرد.