ملاقات وزیر امور زنان با نماینده های دفتر UNDP

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان با کارمندان پروژه اجما دفتر UNDP، به تاریخ 5 سنبله 1396 خورشیدی در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات صحبت روی برنامه جدید دفتر UNDP و بهبود همکاری و هماهنگی این دفتر با وزارت امور زنان عنوان شده است.

ابتدا وزیر امور زنان در مورد  رسوم و عنعنات ناپسند حاکم در جامعه صحبت کرده، آوردن اصلاحات در تصمیم های جرگه قومی را لازم دانست و افزود :"با وجود تلاش های وزارت امور زنان، زنان در ولایات هنوز از رسوم ناپسند رنج میبرند، ازدواج های اجباری و زیر سن از جمله عمده ترین نگرانی ما است، مردم ما نیاز به آگاهی بیشتر دارند که در این بخش نقش علمای دین و جوانان موثر است".

سپس آقای سیف الله سائس؛ نماینده دفتر UNDP، در مورد پلان و برنامه جدید آگاهی دهی آن دفتر صحبت کرده، گفت :"دفتر UNDP این بار برنامه جدید خویش را که شامل پروژه اجما میشود راه اندازی کرده است و با همکاری وزارت امور زنان میتوانیم در مورد بهبود وضعیت کلی زنان تغییرات مثبت در جامعه ایجاد کنیم." وی از ایجاد کمپاین آگاهی دهی صحبت کرد که توسط علمای دین و جوانان بشکل رضا کارانه انجام میشود.

در ادامه خانم نظری، از راه اندازی برنامه آگاهی دهی استقبال کرد و از مسوولان این پروژه خواست تا کار بنیادی جهت بهبود وضعیت زنان افغان انجام دهند.

در اخیر طرفین موافق نمودند که برنامه متذکره را به همکاری و حمایت وزارت امور زنان در اخیر ماه سنبله به شکل رسمی افتتاح کنند.

قابل یاد اوریست که اجما یکی از پروژه های دفتر UNDP میباشد که کمپاین رضاکاران متشکل از علمای دین و جوانان غرض  آگاهی دهی در مورد تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان،  یکی از برنامه های این پروژه بوده که به همکاری دفتر UNV و حمایت وزارت امور زنان فعلا در دو ولایت هرات و کابل تطبیق میگردد.