ملاقات وزیر امور زنان با گروپ جوانان رضا کار اهداف انکشاف پایدار

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور ، با گروپ جوانان رضا کار اهداف انکشاف پایدار، به تاریخ 22 حمل سال روان در دفتر کارش ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار آقای منیر کوشان، رئیس گروپ جوانان رضا کار اهداف انکشافی توسعه پایدار و خانم روح افزا ضرابی عضو این گروپ،  ضمن سپاسگزاری از محترمه الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان بخاطر پذیرایی آنها در دفتر کاریشان، در باره پیشنهادات که داشتند نیز تبادل نظر نمودند.

 

 گروپ رضا کاران اهداف انکشافی توسعه پایدار، از مدتی بدینسو آغاز به فعالیت کرده که این گروپ متشکل از دختران و پسران جوان نهاد های جامعه مدنی، کارمندان ادارات دولتی و فعالین حقوق زنان است. هدف این گروپ، توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان می باشد. این گروپ نظریات مهم جوانان 34 ولایت کشور را در رابطه به ماده های انکشاف توسعه پایدار جمع آوری می نماید.

قابل یاد آوری است که گروپ دادخواهی رضا کاران جوان اهداف انکشافی توسعه پایدار،  در نظر دارد بتاریخ 22 اپریل میلادی، یک سمپوزمی را ترتیب نموده که در آن سمپوزیم از جوانان 34 ولایت کشور دعوت نماید تا سمپوزیم متذکره اشتراک داشته باشند، سپس به مدت سه روز روی نظریات جوانان در عرصه توانمند سازی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان افغانستان در خصوص غنامندی انکشاف توسعه پایدار، بحث و تبادل نظر نمایند.   

در اخیر وزیر امور زنان با ابراز خرسندی از کار کرد گروپ جوانان رضا کار، طی سخنانی افزود؛ قسمیکه شاهد هستم در کار گروپ تان تساوی جندر را رعایت نموده اید از این لحاظ من به نوین بودن آینده افغانستان جهت داشتن چنین جوانان پر تلاش و فدا کار، مطمئن هستم و به عنوان یک مسوول حکومتی وعده میسپارم که آماده هر نوع همکاری و کمک با شما خواهم بود.