اعلامیه مطبوعاتی-1-9-1396

                          

با تاسف فراوان آگاه شدیم که دوشیزه  زهرا خاوری محصل سال پنجم دانشکده وترنری  دانشگاه کابل در اثر بی اعتنایی استاد رهنما و رد پنجمین بار منوگراف او دست به خود کشی زد.

-به ادامه این تراژیدی از اثرحمله  ضرب وشتم چاقوی افراد ناشناس به بانو انجیلا ریئس گروه باران  شدیدا" مجروح گردید.

-همینطور دو زن و دو کودک در یک خانواده در ولایت فراه توسط افراد ناشناس نیز سربریده شدند .

وقوع همچو رویدادها و حوادث غم انگیز که یکی پی دیگر در زندگی دختران و زنان این کشور اتفاق می افتد ، مسوولیت های ارگانهای امنیتی را در قبال تاءمین مصونیت زنان مضاعف می سازد .

ریاستهای امور زنان ولایات وظیفه دارند در تفاهم با ارگانهای امنیتی به خصوص پولیس قبل از وقوع همچو حوادث ،نقاط آسیب پذیر را تشخیص و تحت توجه و مواظبت خویش قرار دهند.

                                هیئت رهبری وزارت امور زنان