ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با رییس و برخی کارمندان دفتر MERCY CORPS

الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با آقای سلیمان سروری؛ رییس برنامه ها– مهارت های مسلکی جوانان (MERCY CORPS) و کارمندان این دفتر به تاریخ شانزدهم دلو 1396 خورشیدی در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات معرفی برنامه و پرگرام های دفتر MERCY CORPS جهت همکاری وزارت امور  زنان با این دفتر، عنوان شده است.

ابتدا خانم سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان اهداف اساسی این وزارت را بیان داشته، افزود:"توانمند سازی زنان یکی از اهداف عمده وزارت امور زنان است و توانمند سازی اقتصادی زنان نیز جز اهداف ما میباشد  و در این راستا از موسسات که برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان کار میکنند حمایت می نمایم".

سپس آقای سلیمان سروری؛ رییس دفتر MERCY CORPS، در مورد برنامه های این موسسه معلومات ارایه نموده، خواهان همکاری وزارت امور زنان در بخش محلٍ آموزشی برای زنان و معرفی مستفدین زن در برنامه های خویش شد.

در ادامه معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن تاکید روی افزایش سهم زنان در برنامه های این دفتر، خدمات آنان را ارزشمند دانست و در بخش معرفی زنان وعده همکار نموده، برای تکرار از تشابه کاری میان موسسات، خواهان هماهنگی بیشتر میان آنان شد.

در اخیر قرار شد دفتر MERCY CORPS با وزارت امور زنان تفاهم نامه همکاری  را در آینده نزدیک به امضا برساند.

قابل یاد آوریست که موسسه MERCY CORPS در بخش های پروسس محصولات زراعتی، مدیریت منابع طبیعی، سولر سیستم (برق آفتابی) و تعلمیات مسلکی در سه ولایت هلمند، کندهار و ننگرهار فعالیت دارند که اکثریت مستفدین آنرا جوانان تشکیل میدهد.