گرامیداشت از هشتم مارچ روز بین المللی زن

از هشتم مارچ روز بین المللی زن با حضور دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه، اعضای کابینه، سفرا کشور های خارجی، وکلای شورای ملی، معینان وزارت خانه ها، زنان نخبه و فعالین جامعه مدنی به روز پنجشنبه 17حوت 1396 هجری خورشیدی در تالار شورای وزیران ریاست اجرائیه برگزار شد.

وزیر امور زنان، هشتم مارچ را به همه زنان خجسته باد گفته، بیان داشت: ما این روز را در شرایطی گرامی میداریم که قرار راپورهای  یونما، قربانی زنان کشور ما، در جنگ، ده فیصد افزایش یافته است.  زندگی زنان، بیشتر از هرکس دیگر، نیازمند صلح است. اظهارات اخیر رهبری دولت ج.ا.ا در پروسۀ کابل کنفرانس که دستاوردهای زنان تحت هیچ عنوان، معامله نخواهد شد، استقبال مینمایند.

وزیر امور زنان گفت: دولت، زمینه رشد و رفاه را برای زنان در اسناد تقنینی، نهادینه ساخته و تعهدات خود را در پالیسی ها، پلانها، قوانین و مقررات، برای ترقی و پیشرفت زنان، واضح ساخته است؛ اما وضعیت زنان از اثر برخی موانع و مشکلات عمده - ناشی از تبعیض، جنگ و حاکمیت عنعنات ناپسند - به کندی در حال تغییر میباشد. باوجودی که تغییر و بهبود وضعیت زنان، بحیث هدف مشترک ملی به نحو احسن در پالیسی ها، پلان ها و قوانین دولت ج.ا.ا، درج شده؛ ولی اقدامات برخی ادارات در این راستا، کافی نیست.

انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه، روز جهانی زن را به همه زنان افغانستان مبارک باد گفته، بیان داشت: با شعار دادن نمی توان به تغیرات مثبت دست یافت، باید روی برنامه های عملی برای بهبود وضعیت زنان کار نمایم و یک برنامه منظم و مدون برای توانمند سازی زنان داشته باشیم، آگاهی دهی کنیم و از حقوق آن ها در همه استقامت ها دفاع نمایم.

همچنان معاون اول ریاست اجرائیه، از وزارت امور زنان خواست برنامه های خویش را در مرکز و مرکز ولایات محدود نسازند، به قریه ها و روستای افغانستان بروند و برنامه های شان را تدویر نمایند.

از سوی هم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، تجلیل از روز جهانی زن را به دلیل احوادث و اتفاقات چهاردهه گذشته با اهمیت و مهم دانسته، گفت: به تعهدات که برای زنان نموده بودیم پایبند هستیم و دستآورد های زنان در تمام بخش ها واقعی است و تغیرات خوبی در همه زمینه ها صورت گرفت است، هنوزهم  چالش های فروانی فراه راه زنان وجود دارد که با گذشت زمان و تلاش های پیگیر  به آنها فایق میآیم.