عاملان قضیه خشونت علیه سحرگل محکمه گردیدند

محکمه علنی عاملین قضیه خشونت علیه سحرگل روز سه شنبه 12 ثور سال روان در محکمه عالی قضایی حوزه چهارم شهر کابل دایر گردید.

در آغاز، قضاوت مل عبدالباسط بختیاری ؛ رییس عمومی دیوان قضایی محکمه حوزه چهارم شهر کابل ، ضمن اظهار خوش آمدید به پوهنیار سیده مژگان مصطفوی؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، فوزیه کوفی؛ رییس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه، اعضای ستره محکمه و ژورنالیستان رسانه های گروهی جریان جلسه علنی قضایی را به طور رسمی  آغاز نمود.

در این نشست  حارنوال مربوط گزارش مفصل پیرامون قضیه خشونت علیه سحرگل را به حاضران و هیئت رهبری محکمه پیشکش نمود. به دنبال آن  هیئت رهبری محکمه قضایی سخنان متهمان هر یک امان الله؛ خسر، سیاه موی خشو و ماه خورد؛ خواهر شوهر متضرر را در مورد برائت خود شان  استماع نمودند.

وکلای مدافع سحرگل و ماه خورد هر کدام نظر شان را پیرامون قضیه بیان داشته، در ادامه اظهار نظر و مشاهدهای  عینی کاکای متضرر و رحیمه ظریفی؛ رییس امور زنان ولایت بغلان نیز از طرف هیئت رهبری اخذ گردید.

جلسه بعد از وقفه دوباره به کارش ادامه داد از جریان جلسه قضایی به اثبات رسید که جرم یک جرم مشهود بوده و متضرر از زیرزمینی منزل متهمان با آثار لت و کوب در وجودش بیرون آورده شد.

که آثار این جراحت ها در طب عدلی، شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و سایر مراجع طبی در کابل و بغلان ادعای متضرر و صحبت های تهدید آمیز متهمان در محکومیت شان در مجلس کنونی نیز این را به اثبات می رساند. بنابراین، طبق ماده 396 قانون جزا با در نظر داشت ماده 29 قانون مذکور به مدت 10-10 سال حبس تنفیضی  محکوم به مجازات نموده ایم که مطابق ماده 156 قانون جزا شدید ترین آن که مدت 10 سال حبس تنفیضی می شود از ابتدای روزهای  نظارت و توقیف بالای متهمان قابل تطبیق می باشد و اسامی غلام سخی و درمک ولدان امان الله قابل تعقیب عدلی پنداشته شد. قابل ذکر است که این حکم نهایی نبوده و محول به محکمه دیگر گردید.