پیام دکتور عبداللـه عبداللـه، رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ( روز جهانی همبستگی زنان)

هشتم مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان را، به همه زنان با شهامت و قهرمان افغانستان تبریک می گویم و یاد زنان مبارز و عدالت خواه جهان را، گرامی می دارم. گرامی داشت از این روز، به معنا ارج گذاشتن به حقوق انسانی، مدنی و جایگاه والای زنان در جامعه است.

حکومت وحدت ملی، گام های عملی را برای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق زنان به ویژه مشارکت سیاسی، مبارزه با خشونت و تبعیض علیه زنان برداشته است و در سال های اخیر، تغییرات مثبت در زندگی زنان به وجود آمده است. اما، متأسفانه علی رغم همه پیشرفت ها، هنوز هم ما شاهد محرومیت، تبعیض و خشونت علیه زنان در کشور هستیم.

تبعیض و بی عدالتی علیه زنان و تامین عدالت و حقوق زنان، نیازمند مبارزه فراگیر و سراسری است؛ که در این زمینه، نقش علما، نهادهای تحصیلی و آموزشی، رسانه ها، سازمان های حقوق بشری، مدنی و مدافع حقوق زن برای روشنگری ذهنیت عامه تعیین کننده می باشد.

حکومت وحدت ملی، صلح عادلانه و پایدار در کشور را یک ضرورت مبرم می داند. اما تاکید می کند که در هر مسئله ی، اساسات نظام دموکراتیک و دستاوردهای ملت افغانستان بخصوص در زمینه حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی، حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان، به حیث خطوط سرخ غیر قابل مناقشه و محفوظ باقی خواهد ماند.

در اخیر، من به شما اطمینان می دهم که برای تأمین عدالت اجتماعی، حقوق و جایگاه واقعی زنان در حکومت و اجتماع، مبارزه با انواع خشونت و تبعیض، تلاش می ورزم و در این زمینه از هیچ اقدامی دریغ نخواهم کرد و همچنان، آرزو می کنم که در سال های آینده شاهد تحولات مثبت در زندگی مشقت بار زنان، باشیم

 

دوکتور عبداللـه عبداللـه

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان