سومین جلسه گروپ کاری پالیسی و آگاهی عامه

جلسه گروپ کاری پالیسی و آگاهی عامه تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و ابتکار ریاست نظارت و ارزیابی روز یک شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ در تالار سینما زینب برگزار شد.

هدف از تدویراین  جلسه ارایه  گزارش ارزیابی از کارکرد ها و دستآورد های پلان کاری ملی ده ساله و پیشکش نمودن پلان کاری ملی دوم برای زنان ، ارائه پرزنتیشن گزارش ارزیابی ده ساله پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، اخذ نظر اعضا پیرامون داشتن یک پالیسی جامع تبعیض مثبت عنوان شده است. 

درابتدا این جلسه، معین پالیسی و مسلکی این وزارت ازاشتراک مؤسسات که در این راستا همکاری کردند ابرازتشکری کرده و افزود:« پروژه پروموت در رابطه به ارایه گزارش، تحلیل یافته های پلان کاری ملی و کمیته مربوط این پلان یک سندی بسیار مهم برای زنان بوده است.» وی در ادامه از  فعالیت های انجام شده این مؤسسه خیلی قدردانی کرده و اشاره نمود که این وزارت با جمعی شرکای کاری این پلان، فعالیت های زیاد در راستا خدمت به زنان افغان انجام داده است. بانو وردک اضافه نمود : در پلان دوم کاری ملی برای زنان باید اولویت های اساسی، شاخص های مختلف و صلاحیت های تطبیقی در نظر گرفته شود.

سپس خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری این وزارت ضمن تشکری از تدویر کنندگان این جلسه روی دقیق بودن آمار وارقام که در جهات مختلف این پلان ارایه شده بود تاکید نمود.

در ادامه؛ اعضای مجلس روی تکمیل گزارش ها نظریات شان را ابراز نموده و جلسه با گفته های تاکیدی، معین پالیسی و مسلکی در قسمت همکاری نهاد های مسؤول و در نظر گرفتن بودجه برای تطبیق این پلان خاتمه یافت.