ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با معاون رییس عمومی همکاری های بین المللی وزارت خارجه هالند

خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با خانم بیرگیتا تزیلار "Birgitta Tazillar" معاون رییس عمومی همکاری های بین المللی وزارت خارجه  کشور شاهی هالند و هیئت معیتی شان به تاریخ 18 جدی 1397 خورشیدی در دفتر کاری شان ملاقات نمود.

هدف این ملاقات بحث و تبادل نظر روی موضوعات قطعنامه 1325، نقش زنان در پروسه صلح  و مشارکت زنان در انتخابات بود.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن خوش آمدید از خانم بیرگیتا و هیئت همراه شان از همکاری همیشه گی کشور شاهی هالند بخصوص در بخش زنان یاد آوری و قدردانی نمود، وی در ادامه سخنانش معلومات از فعالیت ها و برنامه های وزارت امور زنان در بخش های مختلف برای زنان ارائه داد.

خانم مصلح، بیان داشت: بدون شک مشکلات فراه روی زنان وجود دارد که نیاز کار و فعالیت های بیشتر را می نماید به خصوص در سطح ولایت و مناطق دور افتاده؛ وزارت امور زنان و نهاد های همکار؛ بانگ جهانی، دونرهای کمک کننده تلاش دارند در بخش توانمند سازی، آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت در محلات دور افتاد فعالیت های مثمر را انجام دهند تا در زندگی زنان تغییرات مثبت ایجاد گردد.

با این حال این وزارت در بخش مالی برای برنامه های ویژه زنان نیاز تمویل مالی دارد که این وزارت تلاش دارد تا منابع مالی را از طریق دولت و نهاد های بین المللی پیدا کند.

همچنان وی، افزود؛ حضور و نقش زنان در صفوف نیروی امنیتی قابل ملاحظه است اما هنوز هم موانع در برابر حضور آنان وجود دارد.  عرف – عنعنات ناپسند و بعضی موارد خانواده ها اجازه نمی دهند که دختران شان شامل نیروهای امنیتی شوند با آنکه سهولت ها برای شان مهیا شده است.

وی بیان داشت؛ پروسه صلح یک موضوع مهم بوده، زنان در این پروسه نقش و حضور فعال دارند و اکنون نمایندگان زنان در شورای عالی صلح عملا فعالیت دارند و از طریق برنامۀ اجماع صلح  مشوره ها از زنان سراسر افغانستان برای تامین صلح جمع آوری گردیده و تطبیق می گردد.

در همین حال خانم بیرگیتا تزیلار "Birgitta Tazilla" با ابراز خرسندی از ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان؛ روی قانون منع خشونت علیه زن، کود جزا، نقش زنان در پروسه صلح، سکتور اقتصادی و توانمند سازی زنان بحث همه جانبه نمودند.

وی در ادامه سخنانش از نحوۀ دسترسی زنان به مارکیت ها، تجارت های کوچک، صنایع دستی زنان، جندر فوکل پاینت ها در مرکز و ولایات بحث و تبادل نظر نمودند و نیز روی مشکلات زنان در این خصوص نظریات خود را برای بهبود وضعیت زنان شریک ساختند.