اولین جلسه کاری سالگرد استرداد استقلال کشور

اولین جلسه کاری در رابطه به صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور با حضور بانو نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان ، بانو آمنه جامی نماینده اداره محترم امور، بانو شکیلا نظری ریس اطلاعات و ارتباط عامه و محترم فاروق ثواب مشاورامور فرهنگی وزارت امور زنان روز سه شنبه مورخ 3/2/1398 در دفتر کار معین مالی و اداری این وزارت  دایر گردید .

هدف از این جلسه آغاز همکاری های متقابل وزارت امور زنان و اداره  محترم امور کشور در راستای برگزاری برنامه ها به این مناسبت عنوان گردید.

در این جلسه طرفین روی موارد چون تدویر گفتمان ملی ، تقدیر از مادران و زنان قهرمان در سرتاسر کشور، بررسی وضعیت زنان در طی صد سال و سایر موارد.... شامل پلان، بحث و گفتگو صورت گرفت.