تجلیل از هشتم مارچ در تالار سینما زینب

از هشتم مارچ روز جهانی زن امروز شنبه مورخ 18/12/1397 در تالار سینما زینب وزارت امور زنان برای کارمنداناین وزارت  تجلیل به عمل آمد .

این محفل به اشتراک معین پالیسی و مسلکی ، معین مالی و اداری ، مشاورین ، روسا و کارمندان این وزارت به گونه شاندار تجلیل صورت گرفت .

وزیر امور زنان ج.ا.ا ضمن خرسندی و تمجید از تلاش های کارمندان این وزارت گفت :" هشتم مارچ تنها روز تبریکی به زنان نیست بلکه هشتم مارچ روز یادبود و قدردانی از همان قشر مظلوم زنانیست که برای بار اول در کشور امریکا به خاطر حق تلفی و بی عدالتی جنسیتی ؛ جنبشی را راه اندازی نموده و جانهای شیرین شان را از دست دادند . ما باید آرمانهای این بانوان را پیگیری نموده و ادامه دهیم .”

وی همچنان خطاب به کارمندان این وزارت افزود:" شما هستید که ما هستیم . این همه کار و فعالیت و دستاورد های این وزارت که برای زنان افغان صورت میگیرد نتیجه زحمات شماست.

همچنان الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان روز زن را برای کارمندان این وزارت تبریک گفته چنین بیان داشت :" موفقیت و نقش روسای امور زنان ولایات را در تمامی برنامه های اجماع صلح موفقیت آمیز خطاب نموده است ."

وی همچنان افزود این همه کارهای که در سطح ولسوالیهای دور دست در نا امن ترین نقاط کشور صورت میگیرد نتیجه کار و تلاش شما کارمندان عزیز است .

در ادامه الحاج نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان گفت : پالیسی های وزارت امور زنان که طرح شده نباید در سطح پالیسی باقی بماند بلکه صد فیصد جنبه عملی و تطبیقی را به خود گیرد که شدیدا" نیاز به همکاری شما کارمندان ورزیده این وزارت داریم .

وی همچنان افزود :" ما مسلمان و مسلمان زاده ایم و قانون اساسی ما از قوانین اسلام مبدا گرفته است و به هیچ گروهی اجازه نمیدهیم که این همه دستاوردهای چندین سالهء زنان که نتیجه زحمات شان است را از ما بگیرند .