اولین جلسه کمیته بین الوزارتی بعد از شصت و یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان

اولین مجلس تعقیبی کمیته بین الوزارتی بعد از شصت و یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان، تحت ریاست الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، با اشتراک، رؤسا و مشاورین وزارت خانه های سکتوری و ارگان های مستقل دولتی و غیر دولتی به تاریخ 3 اسد سال 1396، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان تدویر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، ارایه گزارش از شصت یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، برای اشتراک کنندگان عنوان شده بود.

در نخست دلبر نظری، وزیر امور زنان، بر روح شهدای اخیر کشور اتحاف دعا کرده و با شدید ترین الفاظ عمل وحشیانه دشمنان بشریت را تقبیح نموده طی سخنان افزود؛ دشمنان افغانستان با تمام نیرو و قوت که دارند در صدد تخریب کشور عزیز مان هستند و ما باید با حمایت از نیرو های امنیتی دوشادوش آنها ایستاده مبارزه کنیم و نگذاریم که دشمنان این مرز بوم به هدف های شوم شان برسند.

وزیر امور زنان علاوه نمود: دولت افغانستان در قبال زنان پلان های درازمدتی را روی دست دارد (توانمند سازی زنان که یک پلان ده ساله است، انکشاف پایدار SDGs و میثاق شهروندی که 50% بودجه این پروگرام برای زنان تخصیص داده شده) و همچنان پلان های زیر بنایی دیگر. 

سپس اعضای جلسه روی دستآورد های شصت و یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW) و مسوده پلان تطبیقی نتایج توافق شده کمیسیون وضعیت زنان، بحث و تبادل نظر نمودند.

در اخیر، جلسه با جمع بندی موضوعات از سوی وزیر امور زنان به پایان رسید و تاکید ورزید که در  جلسات بعدی تلاش جدی صورت گیرد تا برای جهانیان در (CSW) بعدی پیشنهاد های مؤثری داشته باشیم.