وزیر امور زنان ، معین امور جوانان را به حضور پذیرفت

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشوررا  امروز سه شنبه مورخ 15/3/1397در دفتر کارش ملاقات نمود .

هدف از این دیدار ، بحث و تبادل نظر در مورد "روز جهانی جوانان " که به تاریخ 12 اگست از طرف معینیت جوانان به همکاری وزارت امور زنان  برگزار  میگردد گفته شده است  . همچنان معین جوانان کشور در مورد تفاهمنامه همکاری میان هر دو وزارت جهت تقویت بخشیدن رضا کاران از طبقه اناث نیز صحبت کردند که از طرف وزیر امور زنان کشور وعده همکاری به ایشان سپرده شد .