از نشرات توهین آمیز علیه زنان اجتناب شود

ه گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) و به نقل از تلویزیون ملی، وزیر اطلاعات و فرهنگ از همه تلویزیون های خصوصی در کشور خواست تا در انتشارات خویش از نشر آنچه که روحیه زن ستیزا نه دارد، اجتناب کنند.

داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ اظهار داشت، تعدادی از تلویزیون های خصوصی به طور غیر مسؤولانه در مورد زنان نشرات سخیف و توهین آمیز می نمایند و یا این که دست به شایعه پراگنی های غیر اخلاقی در مورد مؤسسات و سازمان های زنان می زنند که خلاف تهذیب و اصول زندگانی جامعه مدنی است.

داکتر رهین تاکید کرد درصورتی که این گونه انتشارات توهین آمیز در برخی از این تلویزیون ها ادامه یابد، کمیسیون بررسی تخلف های رسانۀ در زمینه تصمیم قاطع اتخاذ خواهد کرد