انتشار كتاب جديد درباره‌ بي‌نظير بوتو

 

امير مير نويسندۀ پاكستاني، كتابي دربارۀ «بي‌نظير بوتو» منتشر كرده است.

به گزارش راه نجات به نقل از ايسنا، «امير مير»، نويسنده‌ و روزنامه‌نگار پاكستاني، چهارمين كتاب خود را با عنوان «دادرسي قتل بوتواز وزيرستان تا مركز فرماندهي كل» در جهت افشاي نام قاتلان صدراعظم اين كشور از طرف حزب حاكم، منتشر كرد.

اين روزنامه‌نگار پاكستاني گفت:" به نظر من دولت پاكستان بايد به سرعت عليه متهمين قتل بوتو اقدام كند، هر چند آن‌ها خيلي قوي باشند."

كتاب‌هاي قبلي «مير»، «چهرۀ حقيقي جهادي»، «بیرق برافراشتۀ جهاد» و «طالباني‌كردن پاكستان»، وي را به عنوان تحليل‌گر زيرك به مردم شناساند.

اين كتاب در بردارندۀ مطالب زنده‌گي شخصي «بوتو»، قرار‌هاي كاري، مصاحبات ضبط‌ نشده و ايميل‌هايي است كه «مير» قبل از مرگ اين زن سياست‌مدار با او مبادله كرده است. هم‌چنين او نحوۀ جريان ترور «بوتو» را در كتابش دوباره‌سازي كرد و رويداد‌هاي منجر به اين واقعه و اتفاقات بعد از آن را روايت كرده است.

وي معتقد است: اگر قاتلين «بوتو» تا وقتي كه حزب «مردم» روي كار است، معرفي نشوند، به احتمال زياد اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد. رئيس‌جمهور زرداري بايد بداند كه فداكاري بي‌نظير بود كه «حزب مردم» را به قدرت رساند، بنابراين سركرده‌گان اين ترور بايد قبل از انتخابات بعدي معرفي شوند