ملاقات وزیر امور زنان با میسراشمت

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا  میسر اشمت ریس عمومی دفتر حاکمیت قانون JIZ در افغانستان را چهار شنبه مورخ 14/1/1398 در  دفتر کاری اش ملاقات نمود .

هدف ازاین دیدار راه اندازی برنامه های دفترمتذکره با وزارت امور زنان در سال روان گفته شده است.

وزیر امور زنان ضمن خوش آمدید گفت :" جا دارد تا از همکاری های دفتر JIZ به خاطر همکاری های همیشگی اش در بخش کمپاینهای هشتم مارچ ، کورسهای ارتقاظرفیت ،هماهنگی های ولایتی و خدمات شایانی که به بانوان افغان از طریق این دفتر صورت میگیرد ابراز قدردانی و سپاس گذاری نمود و شما آگاهی دارید که در کمیته قوانین یک چوکی به زن افغان داده شده است و در این بخش ما اشد ضرورت به مشاوری داریم که جهت پیشبرد بهتر کار، مشوره های خوبی به ما بدهد. "