ورکشاپ بازاریابی فروشات آنلاین برای زنان

ورکشاپ بازاریابی فروشات آنلاین برای زنان از سوی نمایشگاه آنلاین بانوان افغان با همکاری وزارت امور زنان به روز چهارشنبه، مورخ 28 حمل 1398 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب، برگزار شد.

در این ورکشاپ مرغلری خارا وارسی کننده ریاست توانمند سازی زنان وزارت امور زنان، راحله متین رییس نمایشگاه آنلاین بانوان افغان و سمیر متین روی اهداف، برنامه ها و بازاریابی فروشات و تولیدات اقتصادی زنان به صورت آنلاین از طریق نمایشگاه آنلاین بانوان افغان، صحبت نموده، بر اهمیت آن تأکید نمودند.

قابل یادآوریست که نمایشگاه آنلاین بانوان افغان از سوی الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، راحله متین رییس نمایشگاه آنلاین بانوان افغان و تعداد از زنان تجارت پیشه در 11 حوت 1397 هجری خورشیدی در هوتل صافی لند مارک، افتتاح شده بود.