وقایع خودسوزی زنان در افغانستان روبه افزایش می باشند

زن جوان در ولایت فراه افغانستان دست به خودسوزی زده و داکتران شفاخانه هرات وضعیت صحی وی را وخیم خوانده اند.

محمد رفیق شیرزی یک تن از مسؤولان شفاخانه هرات به باختر آژانس گفت، در باره علت خودسوزی این زن تا به حال از طرف فامیلش معلومات داده نشده است. در نتیجه آتش سوزی هشتاد فیصد بدن او دچار سوختگی شده وتلاش داکتران جهت نجات وی ادامه دارد. به گفتۀ شیرزی، از آغاز سال روان تاکنون هشتاد واقعه خودسوزی در این شفاخانه ثبت شده که نجات چهل نفر که خود را به آتش کشیده بودند، ممکن نگردیده است. کارشناسان در اکثر موارد خشونت های خانوادگی، به خصوص در مقابل زنان را علت اساسی دست زدن آنها به خودسوزی می دانند.

در عین حال، خبر دیگری حاکیست که چهار تن از اعضای یک خانواده در ولایت فراه که از بنزین به جای تیل خاک برای پخت و پز استفاده میکرد، به اثر انفجار اشتوپ دچار سوختگی شده که سه تن آنان به شفاخانه هرات انتقال گردیده و یک زن نسبت ممانعت طالبان ازانتقال وی در راه جان داده است. به گفته یکی از مسوولان شفاخانه هرات، وضعیت صدمه دیدگان روبه بهبود می باشد