زنان افغان سازنده کشورباشند ؛ نه تخریب کننده

حملات انتحاری توام با موج فزاینده خشونت که نخستین مورد آن در سال 2001 میلادی به وسیله دو مرد در افغانستان انجام شد ؛ زنان را نیز به این عمل کشانده است.

کارشناسان به این باور اند که گروه های تروریستی در قالب القاعده و طالبان توانسته اند جریان یک نواختی از بمگذاری انتحاری را پرورش و به هدف ایجاد رعب و وحشت ؛ سطح نا امنی را افزایش دهند.

به عقیده این نظریه پردازان ؛ حملات انتحاری به شورشیان اجازه می دهد که کوبنده ترین ضربه را با کمترین هزینه به طرف مقابل وارد سازند.

اما علمای دین اذعان می دارند که ارتکاب حمله انتحاری به هیچ پاداشی آخروی برای عامل آن گونه که برای شهیدان در راه خدا وعده داده شده است، نخواهد انجامید.

به گزارش رسانه ها؛ نخستین حمله انتحاری ثبت شده در کشور به تاریخ 9 سپتامبر 2001 تنها دو روز پیش از تهاجم تروریستی 11 سپتامبر در امریکا باز می گردد.

در آن حمله، دو عضو القاعده زیر نام خبرنگاران ، احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور را به قتل رساندند.

دومین حمله تروریستی انتحاری در سال 2002 اتفاق افتاد و در پی آن دو حمله دیگر در سال 2003 شش حمله در سال 2004 و 21 حمله دیگر در سال 2005 به وقوع پیوست.

کاربرد فزاینده تروریزم انتحاری در افغانستان به افزایش مجموع تعداد حملات شورشیان نسبت داده شده است که در 5 سال اخیر افزایش چشمگیر داشته است.

اما تشکیل گروه‏های انتحاری زن بر می گردد به سال 2010 میلادی که نخستین مورد آن درولایت کنر ها توسط یک زن انجام شد.

منابع معتبر جهانی گزارش داده اند که القاعده و طالبان درمناطق صعب العبورو قبیله نشین پاکستان و ساحات شمال شرقی افغانستان گروه های ازعاملان انتحاری زن را تشکیل داده اند.

درگزارش روزنامه آسیا تایمزآمده است که این عاملان انتحاری زن در پاکستان و افغانستان حملات انتحاری را انجام می دهند.

وجود این گروه های انتحاری زن که پس ازحملات انتحاری چند زن فاش شد، توسط یک دختر12 ساله پاکستانی نیزتایید شده است.

میناگل این دختر12 ساله پاکستانی گفته است که وی به عنوان یک بم انسانی مورد آزمایش قرار گرفته وتوسط پولیس پاکستان درمنطقه موندا درشمال غرب پاکستان دستگیرشده است.

این دخترپاکستانی درتشریح روند آموزش برای انجام حملات انتحاری گفت،عاملان انتحاری زن برای انجام این حمله مرگباردرگروه های کوچکی در مرز دو کشورآموزش می بینند و با مراسمی به انجام ماموریت شان اعزام می شوند.

بر بنیاد گفته های وی به این زنان گفته می شود:"خدا به شما پاداش خواهد داد وشما را دربهشت قرارمی دهد."

پیش ازدوحمله انتحاری توسط زنان درافغانستان وپاکستان درسال 2010 میلادی ؛ هیچ نمونۀ ازعاملان انتحاری زن در پاکستان و افغانستان مشاهده نشده بود.

اولین عامل انتحاری زن برای بارنخست درولایت کنردر21 جون سال 2010 میلادی انجام شد که در پی آن دو سرباز امریکایی کشته ودوکودک زخمی شدند.

به گفتۀ میناگل ، خواهرجوانتر وی این حمله انتحاری را انجام داده است.

دومین حمله انتحاری مشابه؛ شش ماه بعد در24 دسامبر2010 درمنطقه باجور پاکستان رخ داد که باعث کشته شدن 42 پاکستانی شد.

گفته می شود که این گروه های انتحاری زنان از سوی فردی بنام قاری ضیاالرحمن یک مقام ارشد دوجانبه طالبان والقاعده جلب وجذب و آماده انجام عمل انتحاری می گردند.