ملاقات معین وزارت امور زنان با مسول پالیسی وتحقیق اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با ناصر احمد محمدی مسوول پالیسی و تحقیق وچند تن از کارمندان اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا، پروژه پروموت در افغانستان به روز یکشنبه مورخ 14/5/1397 در دفتر کاش ملاقات نمود .

بحث عمده و اساسی این دیدار در مورد پالیسی ملی جندر ( پالیسی جانشین پروری و پالیسی میکانیزم اجرایی ) بود .

بانو وردک ضمن سپاس و قدردانی از کارکردهای این گروه گفت :" این پالیسی مفید وموثر برای زنان افغانستان خواهد بود و آنچه در این پالیسی مهم است اینست که باید نظریات هموطنان ما در آن درج شده  و پلان تطبیقی نیزبه آن ترتیب گردد ."

 وی همچنان افزود وزارت امور زنان در تطبیق این پالیسی با شما همکاری می نماید .

در این دیدار روی مشکلات زنان و بانوان افغان در نقاط دور دست کشور نیز بحث و گفتگو صورت گرفت .