تقدیر وزیر امور زنان از داوران و برنده های مسابقات بین المللی حفظ و تلاوت قرآن کریم

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد، حج و اوقاف به روز یک شنبه مورخ اول ثور 1398 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود. در این ملاقات نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان نیز حضور داشت.

وزارت امور زنان در این نشست از قاری زینب موحد و قاری امان الله احمدی داوران مسابقات بین المللی حفظ و تلاوت قرآن کریم  که در شهر تهران کشوری جمهوری اسلامی ایران برگزارشده بود و سید یاسین برنده مقام دوم و سمانه موسوی برنده مقام سوم این جشنواره جهانی، تقدیر کرد.

قابل آوریست که قاری زینب موحد اولین زن است که به حیث داور در مسابقات بین اللملی حفظ و تلاوت قرآن کریم از افغانستان، شرکت نموده است.