دیدار معین مالی و اداری وزارت امور زنان از سربازان

محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با جمعی از روسا و مشاورین امروز چهار شنبه مورخ 8/12 1397 فرمانده شیراب الدین و تیم امنیتی این وزارت را دیدار نمود .

هدف از این دیدار بزرگداشت از روز سرباز بوده است .

بانو مصلح عین بازدید از دفتر و جریان کاری سربازان وزارت امور زنان گفت :" شما هستید که ما هستیم . شما کسانی هستید که در سخت ترین شرایط ؛ صادقانه و بدون خستگی بالای وظایف تان حاضر بوده و با خطر قرار دادن جان خود ، ازهموطنان تان محافظت کردید . "

وی همچنان ضمن آرزوی موفقیت بیشتر به تیم متحد وبیدارامنیتی وزارت امور زنان افزود :" اگر ما امروز به آرامش روحی و روانی در دفاترخود به کار ادامه میدهیم از برکت وجود شما است و بسیارخوش هستیم که همانند شما برادران غیور، شجاع و مبارز داریم ."

در اخیر این دیدار به پاس زحمات چندین ساله یی بانو فریبا مسوول بخش امنیتی بانوان وفرمانده شیراب الدین تقدیر نامه های افتخاری و برای سربازان این وزارت هدیهء مادی تفویض گردید .